Scala kompetanse

Om oss

Vi er her for deg

Scala Kompetanse


Scala Kompetanse ønsker å gi et tilpasset tilbud til familier som er rammet av språkvansker og/eller samspillsproblemer. 

Vi vil tilby tjenester og hjelp til deg som har utfordringer knyttet til språk. Det kan være at ditt barn har språk- uttale- eller språklydvansker, eller kanskje du eller en av dine nærmeste har fått afasi, enten på grunn av hjerneslag, hjerneblødning, ytre slag mot hodet eller sykdom i venstre halvdel av hjernen. Vi ønsker å være der for deg!

Vi tilbyr

  1. Logopedtjenester, inkludert oppfølging av foresatte/pårørende.

  2. Samspillsveiledning/-trening, blant annet basert på Marte Meo prinsipper.

  3. Psykologstøtte.

 

Ta kontakt


Dersom du ønsker kontakt for nærmere informasjon om våre tilbud eller ønsker å bli kunde, kan du gå inn på kontaktsiden der du finner den informasjon du har behov for enten du vil sende oss en forespørsel eller ringe.

KONTAKtskjema ▸

 

Logoped MNLL

Cecilie Supersaxo

Holder til i Helsehuset i Markensgate 42 i Kristiansand og i Henrik Ibsens gate 6 på brygga i Grimstad. kontaktinformasjon!

Mer informasjon kommer!!

Visjonen for Scala Kompetanse "Solister i samspill" sammenfatter det vi mener er viktigst i et menneskes liv - det å få være "solist" og utvikle eget potensiale, og samtidig være klar over at for å få best mulig livskvalitet er vi også avhengig av at samspillet med menneskene rundt oss fungerer godt. Dette har vi i Scala Kompetanse fokus på i vårt arbeid med behandling og rehabilitering.

 

Logoped

Logoped

Logoped MNLL

Liv Jorunn Tungesvik

Startet opp i Helsehuset i Kristiansand i mars 2017 - se kontaktinformasjon!

I hele sitt yrkesaktive liv har hun vært opptatt av språk og kommunikasjon. Visjonen for Scala Kompetanse "Solister i samspill" sammenfatter det vi mener er viktigst i et menneskes liv - det å få være "solist" og utvikle eget potensiale, og samtidig være klar over at for å få best mulig livskvalitet er vi også avhengig av at samspillet med menneskene rundt oss fungerer godt. Dette har vi i Scala Kompetanse fokus på i vårt arbeid med behandling og rehabilitering.

Utdannelse

UNIVERSITET I OSLO
Master i Spesialpedagogikk med fordypning i logopedi.

 

Tidligere arbeidserfaring

• Bygging og drift av to store barnehager.
• Rådgiver, avdelingsleder og ass. direktør hos Fylkesmannen i Aust-Agder.
• Praksisleder og -veileder ved Universitetet i Agder.
• Spesialpedagog i barnehage og skole, og førskolelærer/styrer i barnehage.

 

 

 

Marte Meo terapeut/SAMSPILLSVEILEDER

Vår Marte Meo terapeut er på plass i staben

Vår Marte Meo terapeut Bjørg Laukvik, har mange års erfaring fra observasjon, dokumentasjon, utredning og veiledning i samspill mellom mennesker - både i det offentlige og i private bedrifter. Hva er det som gjør at vårt samspill ikke fungerer mellom, foreldre-barn, barnehageansatt/skoleansatt-barn, voksen-voksen. 

Utdannelse

 

 

Tidligere arbeidserfaring

 

 

 

psykolog

Vi har også samarbeid med psykolog Eva Jonassen

Psykologen har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser, og er autorisert som helsepersonell og gir forsvarlig og virksom helsehjelp.

Utdannelse

 

Tidligere arbeidserfaring