Scala kompetanse
forsideillu.jpg

Tjenester

Våre tjenesteområder


Logoped

Vår logoped arbeider med både barn og voksne som har ulike former for språkvansker, talevansker, kommunikasjonsvansker, stemmevansker, svelgevansker eller taleflytvansker som stamming eller løpsk tale. 

MER OM LOGOPEDEN ▸

Psykolog

Psykologen har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser. 

Psykologen er autorisert helsepersonell og gir forsvarlig og virksom helsehjelp. Det kreves seks år universitetsutdanning i Norge eller tilsvarende fra utlandet for å få autorisasjon som psykolog. 

MER OM PSYKOLOGTJENESTEN ▸

Marte Meo terapeut

Vår Marte Meo terapeut har mange års erfaring på observasjon, dokumentasjon, utredning og veiledning i samspill mellom mennesker. Hva er det som gjør at vårt samspill ikke fungerer mellom: 

  • foreldre-barn,
  • barnehageansatt/skoleansatt-barn,
  • voksen-voksen.  

MER OM SAMMSPILL ▸