Scala kompetanse
forsideillu.jpg

Pårørende

Vi forstår hvordan du har det

Vi er her for deg


Om du er mor eller far til et barn som trenger hjelp med språk eller tale, om du er ektefelle eller en av de pårørende til en person som har fått afasi eller andre vansker med språk og kommunikasjon, så ønsker vi å være der for deg! 

Vi mener at opplevelsen av livskvalitet er viktig for å oppnå gode resultater i behandlingen og rehabiliteringen. Derfor er nettopp du viktig som en del av denne prosessen.

På "Min side" vil også du kunne få en egen innlogging med kode for å finne informasjon og oppfølging av den deg/dere som foreldre eller andre pårørende!