Scala kompetanse
3-sosial_lang_2.jpg

Forside

Logoped + psykologtjenester

 

Solister i samspill

Scala Kompetanse ønsker å gi et tilpasset tilbud til familier som er rammet av språkvansker og/eller samspillsproblemer. Vi valgte vår visjon "Solister i samspill" fordi vi er opptatt av å se og ta vare på hver enkelt som har en utfordring, men like viktig er å se på samspillet med viktige personer i hjemmet og nærmiljøet. Forskning viser at et godt samspill har stor betydning for resultatet av behandling og rehabilitering.

Scala Kompetanse vil tilby tjenester og hjelp til deg som har utfordringer knyttet til språk og samspill. Det kan være at ditt barn har stamming, språk- uttale- eller språklydvansker, eller kanskje du eller en av dine nærmeste har fått afasi, enten på grunn av hjerneslag, hjerneblødning, ytre slag mot hodet eller sykdom i venstre halvdel av hjernen. Vi ønsker å være der for deg!

Vi tilbyr logopedtjenester, psykologstøtte og samspillsveiledning blant annet basert på Marte Meo prinsipper. 

Hvordan du får støtte til logoped etter hjerneslag finner du informasjon om HER

 

Kontakt

➤ Adresse

Postadresse:
Randulf Hansen vei 40
4870 Fevik

Besøksadresser:
1.Helsehuset, Markensgate 42
4612 Kristiansand
2. Henrik Ibsens gate 6
4876 Grimstad
3. Schultzgate 1
0365 Oslo

☎ KONTAKT

post@scalakompetanse.no

Tlf: 97 64 66 54
eller 95 08 47 35

 

Våre tjenesteområder


Logoped

Scala Kompetanse vil gi et logopedtilbud med fokus på både den språklige utfordringen og på størst mulig livskvalitet for den enkelte, både klient og hans eller hennes nærmeste.

Mer om logopeden ▸

Psykolog

Det har vært mye fokus både i forskning og blant fagfolk, på den belastningen det kan være å ha utfordringer knyttet til språk, stemme og stamming. Derfor ønsker vi i Scala Kompetanse å fokusere på dette i behandling og rehabiliteringsprosessen gjennom å gi et tilbud om psykologhjelp. 

Mer om psykologen ▸

Samspillsterapeut

I forbindelse med ulike utfordringer i en familie, barnehage og skole, kan det oppstå behov for veiledning knyttet til kommunikasjon og samspill. Scala Kompetanse ser det som en del av behandlingen og/eller rehabiliteringen å arbeide med å bedre samspillet mellom de aktuelle partene som har betydning for livskvaliteten til den enkelte.

Mer om samspill ▸